Ψυγεία Αυτοκινήτου, Καλοριφέρ, Air-Condition, Μηχανολογικές Εργασίες

...με εμπειρία από το 1985!

Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η AUTOGAS TSOPELOGIANNIS (ως τέτοιας νοουμένης της εδρευούσης στη Μεταμόρφωση Αττικής, Τατοϊου 101, ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Δ. ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης από τον διαχειριστή αυτής κ. Δημήτριο Τσοπελογιάννη του Μάξιμου, καθώς και κάθε συγγενούς ή συνδεδεμένης εταιρίας, εφεξής: «Η Εταιρία»), συμμορφούμενη πλήρως με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όπως αυτή εκάστοτε ισχύει -, έχει σχεδιάσει και ακολουθεί πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που στοχεύουν στη λελογισμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο και με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητάς τους και στην εξασφάλιση της ανεμπόδιστης ασκήσεως των νομίμων δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Πρόκειται για πληροφορίες που κατά κύριο λόγο συλλέγονται είτε διαδικτυακά (μέσω του ιστοτόπου της Εταιρίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) είτε στα πλαίσια της επαγγελματικής/εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας και των απευθείας επαφών της με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος.

Σκοπός της Εταιρίας μας είναι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων, που παρέχονται οικειοθελώς από τους φορείς τους, ώστε να μπορούμε να τους εξυπηρετούμε στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, να τους παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να διατηρούμε μία ευδόκιμη σχέση επικοινωνίας μαζί τους, ενημερώνοντάς τους σχετικά με υπηρεσίες, προσφορές ή ευκαιρίες, παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες, υπενθυμίσεις κ.α.

Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρία μας, μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την εμπειρία που σας προσφέρουμε και την αλληλεπίδρασή μας με εσάς. Αν «σάς καταλαβαίνουμε», μπορούμε να αλληλεπιδρούμε αποτελεσματικότερα και καλύτερα με εσάς.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το παρόν, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

1. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας συλλέγει άλλως δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από τα υποκείμενα αυτών (εφεξής: «Χρήστες») με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά):

Επίσκεψη, εγγραφή ή σύνδεση σε κάποιον από τους ιστοτόπους μας, www.tsopelogiannisautogas.gr , www.tsopelogiannis.gr, www.tsopelogiannisaftersales.gr (εφεξής: «Ιστότοπος»)

Επικοινωνία σας με την Εταιρία μας είτε με προσωπική επαφή είτε με έγχαρτα (αλληλογραφία κτλ) είτε με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, mail, fax, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ) για τη σύνταξη και αποστολή προσφοράς, για το κλείσιμο ραντεβού, για τη λήψη παραγγελίας, για την επιτόπια αγορά προϊόντος ή λήψη υπηρεσίας, για την υποβολή ερωτήματος ή παραπόνου στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας μας, για το άνοιγμα καρτέλας πελάτη, για την εγγραφή σας ως μέλους σε προγράμματα πιστότητας, προνομίων κτλ

Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μας μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop),

Συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσω του Ιστοτόπου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της Εταιρίας (για παράδειγμα συμμετοχή σε διαγωνισμό, όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει κάτι ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια κ.α.),

Αίτηση λήψης μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο/συσκευή,

Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας,

Σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση),

Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή τις σελίδες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω, υπό 3 )

Παρακολούθηση τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η Εταιρία μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies βλέπετε παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων: Η Εταιρία μας ούτε συναλλάσσεται ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο απευθύνεται σε ανηλίκους. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα συλλογής και εν γένει λήψεως προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Η Εταιρία μας δεν συλλέγει και δεν αποζητά ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από εκείνα που οικειοθελώς και ελευθέρως παρέχετε σε εκείνην ή/και σε τρίτους.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση: Χρησιμοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώριση του Χρήστη: το Αναγνωριστικό Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω του ανωτέρω μυστικού κωδικού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του και την απόκρυψη του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας, άλλως η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης ή τηλέφωνο). Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιείτε εκτός από γράμματα και αριθμούς και σύμβολα (π.χ.$^*#@!_) κατά τη δημιουργία του password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση: Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες, απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας.

Κρυπτογράφηση: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρίας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της Εταιρίας αποστέλλουν πληροφορίες, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός πιστωτικής κάρτας κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση TLS 1.2
Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, ώστε αυτή να φτάσει ασφαλής στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον έχετε συνδεθεί με το Αναγνωριστικό Εισόδου και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας στο λογαριασμό σας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Εταιρίας κρυπτογραφείται κατά τα ως άνω.

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη για εμάς. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εταιρία. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του, θα πρέπει ο ίδιος να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τρίτο: Στην αδόκητη περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια παραβίαση, η Εταιρία θα ενημερώνει αμελλητί τον Χρήστη, καθώς και την αρμόδια Αρχή, εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση της παραβίασης.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρία συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, να σας παρασχεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που επιλέγετε, υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο για εσάς τρόπο, για να αποκτήσετε μία προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης, για να σας υπενθυμίσουμε σημαντικές εκκρεμότητες/ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, για να ενημερωθείτε σχετικά με νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για προσφορές ή εκπτώσεις, για προωθητικές ενέργειες και ενέργειες επικοινωνίας της Εταιρίας μας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρίας μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από την Εταιρία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ αυτής και του Χρήστη σύμβασης.

Δημιουργία Λογαριασμού: Όταν ο Χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό, η Εταιρία συλλέγει το περιεχόμενο και τις λοιπές πληροφορίες που αυτός παρέχει. Συγκεκριμένα συλλέγουμε πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:

 • Το όνομά σας,
 • Τη διεύθυνση email σας,
 • Την ταχυδρομική σας διεύθυνση,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • Το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • Το φύλο σας,
 • Την ηλικία σας
 • Πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που επιλέγετε (ιστορικό πελάτη)
 • Την επαγγελματική σας ιδιότητα

Ο σκοπός της συγκέντρωσης των δεδομένων αυτών είναι η δημιουργία λογαριασμού εκ μέρους του Χρήστη, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία της Εταιρίας με το συγκεκριμενοποιημένο πλέον Χρήστη, στον οποίον ανήκουν τα δεδομένα αυτά, καθώς και η πραγματοποίηση συναλλαγών εκείνου με την Εταιρία.

Δεν αποκλείεται η δυνατότητα να εγγραφείτε στον Ιστότοπο, χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Google ή Facebook) με την Εταιρία. Συλλέγουμε τις απαιτούμενες για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού πληροφορίες από τον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τις οποίες έχετε δώσει στον πάροχο την άδεια να τις μοιραστεί με εμάς. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του αντιστοίχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείσθε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.

Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών: Η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις αγορές και τις εν γένει συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τα αγορασθέντα προϊόντα και τις αγορασθείσες υπηρεσίες, με το ιστορικό πελάτη, με ειδικές πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, με την πληρωμή (π.χ. ο αριθμός του λογαριασμού, ο αριθμός της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και άλλες πληροφορίες για την κάρτα του Χρήστη), καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό, τον έλεγχο ταυτότητας, τη χρέωση και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται όπως τα αντίστοιχα στις συνήθεις συναλλαγές, ήτοι για την ασφαλή ολοκλήρωσή τους και τη δυνατότητα ενημέρωσης του Χρήστη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

Επαφή με πελάτη ή εν δυνάμει πελάτη μέσω προσωπικής παρουσίας στο κατάστημα ή μέσω τηλεφώνου ή αναλόγου μέσου (φαξ κτλ): Συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της εξυπηρέτησής σας από την Εταιρία σε πρώιμο στάδιο (πχ σύνταξη προσφοράς κτλ) ή σε πιο ώριμο στάδιο (λήψη παραγγελίας, κλείσιμο ραντεβού, πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας, άνοιγμα καρτέλας πελάτη κτλ). Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διευκόλυνση της εκτέλεσης της αντίστοιχης συναλλαγής, η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησής σας, η παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης από την Εταιρία μας, καθώς και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μας μαζί σας, ώστε να λαμβάνετε σημαντικές υπενθυμίσεις και πληροφορίες για εκπτώσεις, προσφορές, νέα, να απολαμβάνετε ειδικών προνομίων, αλλά και να ενημερώνεσθε ή/και να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας (διαγωνισμούς κτλ).

Βελτίωση Υπηρεσιών και Μετρήσεις: Επιπλέον, η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε, σχετικά με το πώς ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλεται ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του. Ακόμα, η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες από ή σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει εκχωρήσει. Η Εταιρία μπορεί να συσχετίσει τις πληροφορίες που συλλέγει από τις διάφορες συσκευές του Χρήστη, καθώς αυτό συμβάλλει στη συνέπεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα του Ιστοτόπου και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα, συλλέγονται πληροφορίες σύνδεσης, όπως:

 • η επωνυμία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),
 • η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης,
 • η γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης, αλλά και ο τύπος του (Google Chrome, Safari κλπ.)
 • η διεύθυνση ΙΡ της ηλεκτρονικής συσκευής, μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

IP διεύθυνση: Η IP διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στην ηλεκτρονική σας συσκευή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπο. Χρησιμοποιούνται, επίσης, προκειμένου να αναλυθούν οι τάσεις και η απόδοση του Ιστότοπου και εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

Cookies: Η εταιρία χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά σε μέγεθος αναγνωριστικά του χρήστη αρχεία text files(txt), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της εν γένει ηλεκτρονικής συσκευής του Χρήστη κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής του, την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του Χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στη συσκευή του Χρήστη και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτήν, στα οποία τυχόν έχουν πρόσβαση. Μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δεν δύνανται αυτοτελώς να ταυτοποιήσουν τον Χρήστη.

Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner), το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies. Αν δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ο υπολογιστής σας ή η ηλεκτρονική συσκευή σας δε θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών, εντούτοις, έτερο είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως user-input cookies, δεν αποκλείονται, διότι ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε cookie και θα ισχύει για μια περίοδο έως 2 ετών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα αποδεχθείτε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser) (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστοτόπου και αυτός να μη λειτουργεί ομαλά κατά την επίσκεψή σας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και για παράδειγμα στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει ελέγχους για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να βελτιώνει τα συστήματα διαφημίσεων και μετρήσεων που διαθέτει. Επίσης, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να επαληθεύει λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθεί την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε εκτός, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών της.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Web Beacons: Η Εταιρία χρησιμοποιεί αρχεία web beacon. Το web beacon είναι ένα μικρό αρχείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων από την ηλεκτρονική σας συσκευή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος προβολής εκάστης ιστοσελίδας, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση, αλλά και η ύπαρξη cookies, προερχόμενων από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα εν λόγω αρχεία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων τρίτων που παραπέμπουν στον Ιστότοπο ή για διαχείριση των cookies και για στατιστικούς σκοπούς επισκεψιμότητας. Με την απόρριψη των σχετικών cookies, απενεργοποιούνται τα web beacons αναφορικά με τις πληροφορίες που θα καταγράφονταν, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού από την IP σας.

Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα κοινοποιήσεων των επιμέρους ιστοσελίδων της μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοσελίδων της Εταιρίας. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη που έχει συλλέξει η Εταιρία, διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών.

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, η Εταιρία ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - κατά τα στην παρούσα οριζόμενα - σε εξειδικευμένη προς τούτο εταιρία.

Η Εταιρία θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με το παρόν και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρία ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της Εταιρίας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα αναφερθέντες σκοπούς.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της Εταιρίας, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εταιρία και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρία ή που η διαχείρισή τους γίνεται από άλλη εταιρία, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

Επίσης στον Ιστότοπό μας δύναται να λειτουργεί forum εντός του οποίου οι Χρήστες ανταλλάσουν απόψεις, μηνύματα κτλ. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με οιαδήποτε κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων Χρήστη εντός του forum από τον ίδιο και για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από τους λοιπούς μετέχοντες στο forum.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής: «Ηλεκτρονική Διεύθυνση»)

Ο Χρήστης μπορεί ακόμη να ζητήσει τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων (φορητότητα) καθώς και τον περιορισμό, την αλλαγή, την διόρθωση, τη συμπλήρωση ή και την πλήρη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία ή από τρίτους για λογαριασμό της, Για για το λόγο αυτό ο Χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρίας μέσω της ως άνω Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης και η Εταιρία θα ανταποκρίνεται εντός ευλόγου χρόνου στο αίτημά του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απευθυνόμενος στην ως άνω Ηλεκτρονική Διεύθυνση. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η Εταιρία θα προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση οποιασδήποτε πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, μέσω αποστολής email στην ως άνω Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Ο Χρήστης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

 

Η Εταιρία μας

Ξεκινήσαμε απο ένα μικρό χώρο, στις Αχαρνές, πριν 25 χρόνια. Σύντομα η ποιότητα των εργασιών μας, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η σωστή ενημέρωση των πελατών μας στο εκάστοτε τεχνικό πρόβλημά τους, αλλά και οι προσιτές τιμές μας, μας έκαναν γνωστούς σε ολόκληρο το νομό Αττικής. Σήμερα με την πολυετή εμπειρία και τη διαρκή δημιουργική και αναπτυξιακή μας πορεία υπηρετούμε με συνέπεια τις αρχές μας προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές πάντα με τα συστήματα ψύξεως, θέρμανσης και αεριοκίνησης για τον εκάστοτε κινητήρα αυτοκινήτου. Διαβάστε Περισσότερα...